โปะหนี้บ้าน

Payment comparison table

Contents

โปะหนี้บ้าน รวมวิธีโปะบ้านให้หมดไว้

โปะหนี้บ้าน phuket villa for sale เทคนิคผ่อน บ้าน ให้หมดไวกล่าวกันง่ายๆก็คือการจ่ายชำระหนี้ ให้มากยิ่งกว่าที่กำหนดไว้ หรือมากยิ่งกว่าจำนวนเงิน จ่ายต่องวดที่เจาะจงเอาไว้ภายในสินเชื่อ เพื่อมีจำนวนเงิน ไปหักจ่ายเงินต้นมากเพิ่มขึ้น หรือการไปหักยอดหนี้สิน ออกโดยตรงนั่นเอง ซึ่งพวกเราได้พิสูจน์ให้ดูเรื่องโปะหนี้สินบ้านให้หมดไวอย่างเห็นผล โดยพบว่าการโปะหนี้สินบ้านนั้นช่วยทำให้ผ่อนบ้านหมดเร็วขึ้น แล้วก็เสีย ดอกเบี้ยทั้งหมดลดน้อยลงได้จริง

โปะหนี้บ้าน

โปะหนี้บ้านให้หมดไวอย่างได้ผล

สำหรับใคร ที่กำลังผ่อน บ้าน อยู่ แล้วเกิดมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ลังเลใจว่าควรจะนำเงินไปโปะหนี้บ้านให้หมดไวขึ้น ด้วยการผ่อนชำระเกินในแต่ละงวด หรือจะนำเงินส่วนดังกล่าว ไปซื้อของเข้าบ้าน ตกแต่งบ้าน หรือใช้จ่ายอย่างอื่น แม้ว่าจะค้านความรู้สึกในใจลึก ๆ ว่าควรจะเร่งผ่อนบ้าน ให้หมดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้  ระหว่างชำระเกินหรือโปะเพิ่ม กับการผ่อนตามจำนวน ที่กำหนดไปเรื่อย ๆ จะให้ผลแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด DDproperty หาคำตอบมาให้คุณ

สำหรับครั้งนี้ในครั้งนี้ เราจะเปรียบเทียบให้คุณเห็น ความแตกต่างของ2 ทางเลือกระหว่างทางเลือกแรก การผ่อนสินเชื่อบ้านตามปกติ โดยผ่อนชำระงวดพอดีตามที่กำหนดไว้ทุกๆ งวดอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งชำระหนี้เสร็จสิ้น  กับอีกทางเลือกหนึ่งที่มีการโปะหนี้บ้าน ด้วยการผ่อนชำระเกินกว่าที่กำหนดไว้ในทุก ๆ งวด ไปอีกเดือนละ 3,000 บาทหรือเพิ่มขึ้นเพียง 100 บาทต่อวัน แต่จะส่งผลต่อประเด็นความแตกต่างที่จะเกิดขึ้นก็คือ ระยะเวลาที่ผ่อนชำระเสร็จสิ้น และจำนวนดอกเบี้ยรวมทั้งหมดที่เสียไปตลอดอายุสินเชื่อ

ซึ่งโดยทั้งสองทางเลือก นั้นกำหนดให้มีวงเงินกู้ เท่ากันคือ3,500,000บาทที่อัตราดอกเบี้ย เดียวกัน คือ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.5 ต่อปีในปีที่ 1-2 จากนั้นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว MRR-0.5% ต่อปี เรื่อยไปจนสิ้นสุดอายุสินเชื่อ โดย MRR ณ ขณะนั้นเท่ากับร้อยละ 6.975 ต่อปี phuket village ในการเปรียบเทียบนี้ เรายังคงใช้หลัก การผ่อนลดต้นลดดอก เพื่อคำนวณดอกเบี้ย และแสดงจำนวนงวด ที่ผ่อนชำระหนี้หมดสิ้น

ทางเลือกที่ 1 ผ่อนชำระพอดี

ในกรณีที่พวกเราเอามาเป็นตัวอย่าง เป็นการผ่อนสินเชื่อบ้าน วงเงินกู้ 3,500,000 บาท ที่อัตราค่าดอกเบี้ยเดียวกันเป็น อัตราค่าดอกเบี้ยคงเดิมจำนวนร้อยละ 3.5 ต่อปี ในปีที่ 1-2  แล้วต่อจากนั้นอัตราค่าดอกเบี้ยลอยตัว MRR-0.5% ต่อปี อยู่ตลอดไปกระทั่งสิ้นสุดอายุสินเชื่อ  MRRในเวลานี้พอๆกับปริมาณร้อยละ 6.975 ต่อปี  โดยจำนวนเงินที่ผ่อนส่งแต่ละงวดเท่ากับ 10,500 บาท  ซึ่งผ่อนหนี้พอดี ต่อเนื่องทุกงวดติดต่อกัน จนกว่าจ่ายยอดหนี้สินหมดเกลี้ยง  ดังแสดงในตารางผ่อนสินเชื่อข้างล่างนี้

โปะหนี้บ้าน
โปะหนี้บ้าน
โปะหนี้บ้าน

ซึ่งจากตารางแสดงการผ่อนสินเชื่อ จะพบว่า การผ่อนสินเชื่อวงเงิน 3,500,000 บาท ด้วยการผ่อนจ่ายทุกเดือนงวดละ 21,000 บาท อย่างสม่ำเสมอทุกงวด ควรต้องผ่อนทั้งหมด 345 งวดหรือเป็นระยะเวลาราว 29 ปี ก็เลยจะสามารถ

ผ่อนหนี้ยอดหนี้สินหมดสิ้น POOL VILLA PHUKET ซึ่งเมื่อรวมปริมาณดอกทั้งหมดที่จ่ายไปจนกว่าใช้หนี้ใช้สินหมดไปแล้วจะเท่ากับ 3,750,240.401 บาท หรือเทียบเท่ากับ 107.15% ของวงเงินกู้

ทางเลือกที่ 2 ผ่อนชำระเกิน 

ยังคงเป็นข้อตกลงเดิม กับหนทางที่ 1 เป็นการผ่อนสินเชื่อบ้าน วงเงินกู้ 3,500,000 บาท ที่อัตราค่าดอกเบี้ย เดียวกันเป็นอัตราค่าดอกเบี้ยคงที่ปริมาณร้อยละ 3.5 ต่อปี ในปีที่ 1-2  ต่อจากนั้นอัตราค่าดอกเบี้ยลอยตัว MRR-0.5% ต่อปี ตลอดไปจนกระทั่งสิ้นสุด 

อายุสินเชื่อ MRRในตอนนั้นพอๆกับจำนวนร้อยละ 6.975 ต่อปี โดยระบุ ให้ผ่อนส่ง 10,500 บาทต่องวด และก็เริ่มมีการผ่อนส่งเกิน มากขึ้นงวดละ 3,000 บาท รวมจ่ายงวดละ 13,500 บาท ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไปจนถึงผ่อน จ่ายยอดหนี้สินหมดไป ดังตารางผ่อนสินเชื่อข้างล่างนี้ 

 ผ่อนชำระเกิน 
 ผ่อนชำระเกิน 
 ผ่อนชำระเกิน 

สำหรับทางเลือกที่ 2 นี้ยังคงเป็นการผ่อน สินเชื่อบ้าน วงเงินกู้ 3,500,000 บาท โดยที่ 12 งวดแรกนั้นผ่อน ชำระพอดีงวดละ 21,000 บาท และจากตารางจะแสดงให้เห็น การผ่อนชำระเกินเพิ่มขึ้น (โปะหนี้บ้าน) อีกงวดละ 3,000 บาท รวมแล้วจะชำระเป็นงวดละ 24,000 บาท เริ่มตั้งแต่งวดที่ 13 เป็นต้น ไปจนกระทั่ง ผ่อนชำระเสร็จสิ้น ซึ่งทางเลือกนี้ จะสามารถผ่อนชำระยอดหนี้ หมดสิ้นได้ในงวดที่255 หรือจะใช้เวลา ในการผ่อนชำระ22 ปีโดยประมาณ พูลวิลล่าภูเก็ต ขณะที่ดอกเบี้ย ทั้งหมดที่ชำระไปจนกระทั้งผ่อนหมด นั้นเท่ากับ 2,603,886.48 บาท คิดเป็น 74.4% เมื่อเทียบกับวงเงินกู้  

เปรียบเทียบระหว่าง การผ่อนชำระพอดีและการผ่อนชำระเกิน 

 ผ่อนชำระเกิน 

ใช้ตารางเปรียบเทียบ ข้างบนจะมองเห็นได้ว่าการผ่อนส่งเกิน (โปะหนี้สินบ้าน) เพียงแค่งวดละ 3,000 บาท หรือกันเงินเพิ่ม ในทุกวันเพียงแค่วันละ 100 บาทนั้นบางครั้งอาจจะมองเป็นจำนวนเงิน ที่ไม่มากมาย แม้กระนั้นเมื่อมีการทำโดยตลอด แล้วก็บ่อยแล้วจะมีผลให้สามารถผ่อนส่งยอดหนี้สินได้หมดไปเร็วกว่าการผ่อนจ่ายพอดิบพอดีถึง 90 งวด หรือกล่าวอีกทางหนึ่ง 

เป็นจะสามารถปลดหนี้สินได้เร็วขึ้นถึง 7 ปี และก็เมื่อพิจารณาถึงปริมาณดอกที่เสียไปตั้งแต่เริ่มผ่อนส่งจนกว่า ผ่อนหนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว การจ่ายเกินทำให้ปริมาณดอก รวมต่ำลงถึง 1,146,353.92 บาท หรือเพื่อมองเห็นภาพ ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆจำนวนเงินนี้ สามารถเทียบเคียงได้กับปริมาณร้อยละ 32.75 ของวงเงินกู้ 

การเปรียบเทียบ ในคราวนี้ก่อให้เกิดผลสรุปที่ว่า การผ่อนจ่ายเกินนั้นจะเกิดผลดี ต่อผู้ถือสินเชื่อเสมอเนื่องจากว่าเงินจำนวนนี้ จะไปหักลดยอดหนี้สินโดยตรง ซึ่งส่งผลทำให้ปริมาณดอก ที่จำต้องจ่ายน้อยลงไปด้วย ทั้งยังเป็นวิธีการหนึ่ง ที่จะทำให้ผู้ถือสินเชื่อสามารถผ่อนชำระหนี้สินได้หมดเกลี้ยง ภายในเวลาที่สั้นลงได้ ซึ่งคุณสามารถจ่ายเกิน ได้โดยไม่จำเป็น จำเป็นต้องรอคอยคิดบัญชีก้อนใหญ่ แต่ใช้วิธีการกันรายได้เพียงแค่เล็กๆน้อยๆ เพื่อจ่ายให้เกิน อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสุดท้ายแล้วจะได้ผลที่ยิ่งใหญ่ ไม่แพ้กันในตอนท้าย

ขอบคุณแหล่งข้อมูล DDproperty


อ่านบทความที่หน้าสนใจ : แบบบ้าน Villas Phuket รีวิวบ้าน phuket property บ้านเดี่ยว POOL VILLA บ้านจัดสรร PHUKET VILLA

อ่านบทความเพิ่มเติ่ม : ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต invest in phuket property phuket villa for sale phuket village village phuket รีวิวบ้าน ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต ซื้อบ้าน ตกแต่งบ้าน วิลล่าราคาถูกภูเก็ต วิลล่าภูเก็ตที่ขาย

ซื้อวิลล่า ภูเก็ต Sale Villas Phuket (RU)