รีโนเวทบ้านไม้

Wooden house renovation

Contents

รีโนเวทบ้านไม้ 6 วิธีาให้ตรงกับความต้องการของเรา

สำหรับการ รีโนเวทบ้านไม้ บ้านหลังเก่า ที่เราอยู่อาศัยมาหลายสิบปี ย่อมมีการเปลี่ยนแปลง ไปตามกาลเวลา ทั้งสภาพบ้านที่ทรุดโทรมลง ประกอบกับความต้องการพื้นที่ใช้สอย ที่เปลี่ยนไป หรือแม้แต่บ้านมือสอง ในเมืองที่หลายคนเลือกอยู่อาศัย

แทนการซื้อ บ้าน หลังใหม่ตามชานเมือง phuket villa for sale ซึ่งแน่นอนว่า ต้องทำการรีโนเวท บ้านไม้หลังเก่า ที่ว่าให้ตรงกับความต้องการใหม่ของเรา ทั้งนี้เจ้าของบ้านสามารถอาศัย แนวทางการรีโนเวท บ้าน 6 ขั้นตอน ต่อไปนี้ในการ เตรียมตัวก่อนลงมือ

รีโนเวทบ้านไม้

 1. การกำหนดวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงบ้าน 

เพื่อใช้ในการประเมินงบประมาณเบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็น

-การปรับปรุงบ้านทั้งหลัง เนื่องจากสภาพเก่า ทรุดโทรมมาก หรือมีความเสียหาย หลายส่วน 

– การจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยใหม่ให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น เช่น การกั้นห้องโฮมเธียเตอร์ ในพื้นที่ห้องนั่งเล่น 

– การซ่อมแซมบางส่วนที่เสียหาย โดยอาจถือโอกาสปรับปรุง สภาพให้ดียิ่งขึ้น เช่น ห้องน้ำรั่วเนื่องจากระบบท่อ มีปัญหา จึงปรับโฉมห้องน้ำใหม่ทั้งห้อง

– การปรับปรุงใหม่ให้ใช้งานดีขึ้น ถึงแม้ ไม่ได้มีอะไรเสียหาย แต่ปรับเพื่อแก้ปัญหา การใช้งาน เช่น เพิ่มแผงกันแดด ที่หน้าต่างห้องทำงาน ซึ่งอยู่ในตำแหน่ง ที่แดดส่องร้อนแรง หรือติดตั้งระบบผนัง ฉนวนกันเสียงและเปลี่ยนหน้าต่าง ชุดใหม่ในห้องนอนซึ่งมีเสียงรบกวน จากถนนใหญ่ ที่มีรถวิ่งผ่าน 

– การปรับโฉมใหม่ตามสไตล์ที่ชอบ เช่น แต่งห้องใหม่ ให้เป็นสไตล์ลอฟท์ โดยการฉาบผนังใหม่ ให้เป็นปูนเปลือยแบบดิบๆ ด้วยสกิมโค้ทและรื้อฝ้า เพดานออกเพื่อโชว์ ท่องานระบบต่างๆ 

2. การรวบรวมข้อมูลและรูปแบบที่ชอบ 

ในการตกแต่งห้อง หรือพื้นที่ที่ประทับใจ รวมถึงวัสดุที่ใช้ ซึ่งอาจพบเห็น ได้จากสื่อต่างๆ หรือสถานที่จริง ตลอดจนวิธีการในการปรับปรุงซ่อมแซมแต่ละส่วน ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทาง ในการปรับปรุง หรือเป็นข้อมูล ในการออกแบบ ของสถาปนิกหรือมัณฑนากร และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญต่างๆ 

3. การตรวจสอบสภาพพื้นที่และกำหนดแนวทางในการปรับปรุง 

ซึ่งควรตรวจสอบส่วนต่างๆ ของบ้าน phuket village หรือพื้นที่ ที่กำลังจะปรับปรุงว่า มีส่วนใดยังใช้งานได้ดี หรือมีส่วนใด ที่เสียหายต้องซ่อมแซมทั้งก่อนและขณะลงมือ ปรับปรุงบ้าน โดยการทำ Check List ในแต่ละห้องหรือ แต่ละพื้นที่ ตามประเภทงานต่างๆ แบ่งเป็น งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม (วัสดุตกแต่งและปิดผิว) พื้นที่รอบบ้าน งานระบบไฟฟ้า งานระบบประปา และสุขาภิบาล

รีโนเวทบ้านไม้

รวมถึงระบบปรับอากาศ (ถ้ามี) ตลอดจนกำหนดแนวทาง ในการปรับปรุงแก้ไข ที่เหมาะสมในแต่ละงาน โดยอาจปรึกษาวิศวกร สถาปนิก หรือผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม

ซึ่งจะขอยกตัวอย่างเช่น หากต้องการปรับปรุงห้องน้ำ ที่ใช้งานมานานกว่า 10 ปี สำหรับงานโครงสร้าง ควรตรวจสอบสภาพพื้น ห้องน้ำว่ามีความเสียหายจากการรั่วซึม หรือไม่มีแนวทาง ซ่อมแซมอย่างไร งานสถาปัตยกรรม ควรตรวจสอบสภาพ กระเบื้องปูพื้น และผนัง สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ ว่ายังอยู่ในสภาพดีหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนใหม่ ตามแนวการตกแต่ง รีโนเวทบ้านชั้นเดียว

ที่ชอบไปพร้อมๆ กับการทำระบบกันซึมใหม่ งานระบบประปา และสุขาภิบาล อาจถึงเวลาที่ควรเปลี่ยนท่อ ประปาใหม่ พร้อมกับการเดินแนวท่อ ตามการจัดวางผัง ห้องน้ำใหม่ เป็นต้น 

4. การสรุปเนื้องานที่ต้องการปรับปรุง 

การโดยพิจารณางาน ปรับปรุง ซ่อมแซมต่างๆ จาก Check List ที่ทำไว้ และสรุปเนื้องาน ที่ต้องการปรับปรุง ตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้

5. การจัดเตรียมงบประมาณในการปรับปรุงบ้าน แบ่งได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้

ในส่วนที่ 1 ค่าออกแบบโดยสถาปนิก มัณฑนากร วิศวกรโครงสร้าง และวิศวกรงานระบบต่างๆ

 ในส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ได้แก่ ค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า รวมถึงค่าดำเนินการต่าง ๆ ระหว่างการก่อสร้าง

 ในส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเช่าโกดังเก็บของ ค่าเช่าบ้านอยู่ชั่วคราว ค่าดำเนินการขออนุญาตปรับปรุงบ้านกับหน่วยงานราชการ (สำหรับกรณีที่จำเป็นต้องยื่นขออนุญาต) ค่าบริการที่ปรึกษางานก่อสร้าง ฯลฯ

ซึ่งเราอาจใช้งบประมาณ POOL VILLA PHUKET เพียงบางส่วนจากทั้ง 3 ส่วนที่กล่าวมา ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณงาน และขอบเขตในการปรับปรุงบ้าน นอกจากนี้ควรเผื่องบประมาณที่อาจจะบานปลายไว้ด้วย อย่างไรก็ตาม หากมีงบประมาณจำกัด ควรวางแผนลำดับความสำคัญ ในการปรับปรุงบ้านเป็นส่วนๆ ตามช่วงเวลาต่างๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้อง กับงบประมาณ ในการปรับปรุง 

6. การเลือกวิธี RENOVATE รีโนเวทบ้าน 

ถ้าหากเป็นการ รีโนเวทบ้านทั้งหลัง หรือเป็นการต่อเติม ปรับปรุงพื้นที่ขนาดใหญ่ ซึ่งจำเป็นต้องปรึกษา ผู้ออกแบบหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สามารถเลือกได้ 2 วิธีคือ 

Design-Bid-Built เป็นลักษณะที่ผู้ออกแบบ พูลวิลล่าภูเก็ต และผู้รับเหมาแยกกันคนละราย เจ้าของบ้านสามารถตรวจสอบ และปรับปรุงแบบให้ตรงตามความต้องการ ได้ค่อนข้างสมบูรณ์ ก่อนการดำเนินการก่อสร้างโดยผู้รับเหมา นอกจากนี้ผู้ออกแบบจะมีส่วนร่วม ในฐานะที่ปรึกษาของเจ้าของบ้าน ตลอดจนร่วมตรวจคุณภาพ งานและวิธีแก้ปัญหา ของผู้รับเหมาในระหว่างก่อสร้างด้วย

ดังนั้น นอกเหนือจากประสบการณ์ด้านการออกแบบแล้ว ประสบการณ์ด้านการควบคุมงานและประสานงานก่อสร้างของผู้ออกแบบจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะอาจส่งผลต่อความล่าช้าและงบประมาณในการปรับปรุงบ้านได้ 

รีโนเวทบ้านไม้

Design & Build เป็นลักษณะ ที่ผู้ออกแบบและผู้รับเหมา คือรายเดียวกัน หรือที่เรียกทั่วไปว่า “Turn Key” เป็นวิธีที่สะดวกต่อเจ้าของบ้าน เพราะจะติดต่อกับผู้ประสานงาน รายเดียวตั้งแต่เริ่ม ออกแบบจนปรับปรุงบ้าน แล้วเสร็จ ซึ่งควรกำหนดขอบเขตงานและรายละเอียดการก่อสร้าง โดยระบุในสัญญาว่าจ้าง ให้ชัดเจน เพื่อป้องกันข้อขัดแย้ง

ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการปรับปรุง เนื่องจากไม่มีคนกลางในการประสานงาน อย่างไรก็ตาม การจ้าง Turn Key เป็นวิธีที่ช่วยควบคุมระยะเวลาและงบประมาณในการก่อสร้างได้ดี

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเลือกวิธีไหนสำหรับการรีโนเวทบ้านทั้งหลัง เจ้าของบ้านสามารถว่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานต่างหาก เพื่อให้การก่อสร้างปรับปรุงบ้านเป็นไปอย่างราบรื่น ตามระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้

อย่างไรก็ตาม เจ้าของบ้านอาจจะลองพิจารณา ของเก่าที่มีอยู่ โดยนำมาปรับปรุง หรือประยุกต์ใช้ใหม่ เพื่อคงเรื่องราวดั้งเดิมของบ้านเก่าไว้บางส่วน เช่น บานประตูไม้จริงที่ยังมีสภาพดี หากนำมาขัดลอกทำสีใหม่ ก็นำไปใช้ได้เช่นเคย หรือประตูหน้าต่างเก่าเสียหาย ก็สามารถนำมาดัดแปลง เป็นเฟอร์นิเจอร์ได้ เป็นต้น นอกจากนี้ควรพิจารณา ขายของเก่าบางอย่างที่สามารถขายได้ เช่น โครงเหล็ก ประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม ฯลฯ เพื่อช่วยลดงบประมาณ ในการปรับปรุงบ้านอีก ทางหนึ่งด้วย


อ่านบทความเพิ่มเติ่ม ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต invest in phuket property phuket villa for sale phuket village village phuket รีวิวบ้าน ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต ซื้อบ้าน ตกแต่งบ้าน วิลล่าราคาถูกภูเก็ต วิลล่าภูเก็ตที่ขาย

ซื้อวิลล่า ภูเก็ต Sale Villas Phuket (RU) ภูเก็ตวิลล่า คอร์ปอเรชั่น